นักเรียนกว่าพันไม่ฝนชุดข้อสอบ

อ.ถกหาทางออก นักเรียนกว่าพันไม่ฝนชุดข้อสอบ

จากกรณีที่มีนักเรียนผู้เข้าทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) การสอบความถนัดด้านวิชาการ (PAT) และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนหนึ่งไม่ได้ฝนชุดคำตอบ ส่งผลทำให้พลาดโอกาสในการนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย และนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้เปิดเผย ว่า ผู้คุมสอบในสนามสอบดังกล่าวแจ้งว่าไม่ให้ฝนชุดคำตอบ ซึ่งทางนักเรียนก็ได้มีการเน้นย้ำสอบถามผู้คุมสอบอีก ทางผู้คุมสอบยืนยันว่าไม่ต้องฝนชุดคำตอบให้ทำข้อสอบได้เลยนั้น

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65 กล่าวในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการใช้ข้อสอบมากกว่า 1 ชุด ดังนั้นเรื่องการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญที่สุด

ซึ่ง ทปอ.ได้มีการแจ้งผ่านทางเพจ mytcas.com และได้เปิดเผยกระดาษคำตอบตัวจริงที่นำมาใช้จริงด้วย พร้อมกันนี้ในหน้าแรกของข้อสอบทุกวิชา ข้อที่ 4 จะมีการเตือนให้ฝนชุดสอบ ดังนั้นจากกระดาษกว่า 1.3 ล้านแผ่นมีกระดาษที่ไม่ได้ฝนชุดข้อสอบไม่ถึง ร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 1,000 กว่าคน แต่ในขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามายัง ทปอ. จำนวน 983 คน

นักเรียนกว่าพันไม่ฝนชุดข้อสอบ

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ ทปอ.ยืนยัน ว่า เราดำเนินการอย่างรอบคอบที่สุด สำหรับกรณีที่มีการเปิดเผยว่า กรรมการคุมสอบแจ้ง ว่า ไม่ต้องฝนชุดคำตอบนั้น ทปอ.ได้ตรวจสอบไปยังกรรมการผู้คุมสอบพบว่า เป็นการเข้าใจคำถามผิด ว่าผู้เข้าสอบถามว่าต้องมีการเซ็นชื่อก่อนออกจากห้องสอบหรือไม่ ซึ่งเป็นการถามหลังจากที่เวลาทำข้อสอบหมดแล้ว

ดังนั้นแม้ว่ากรรมคุมสอบจะให้คำตอบอย่างไร ผู้เข้าสอบก็ไม่สามารถฝนอะไรลงไปในกระดาษคำตอบได้เนื่องจากหมดเวลาแล้ว ทั้งนี้จากการตรวจสอบกระดาษคำตอบที่ไม่ฝนชุดข้อสอบก็มาจากสนามสอบหลายแห่งกระจายในทุกพื้นที่ ไม่ได้มีการกระจุกตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะมีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรก็กลุ่มผู้เข้าสอบที่ไม่ได้ฝนชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ

“และส่วนข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบนั้น ผมต้องขอยืนยันว่า ทปอ.จะไม่มีการเปิดข้อสอบ เพราะข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบในลักษณะแข่งขัน เมื่อเปิดเผยแล้ว การสอบในครั้งถัดไปจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบทั้งหมด เนื่องจากถือว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปิดข้อสอบ แต่ ทปอ.ก็มีแนวความคิดที่จะนำข้อสอบทั้งหมดมาจัดทำคลังข้อสอบที่เปิดให้สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วย หากมีการเปิดเผยข้อสอบออกไป ข้อสอบดังกล่าวก็จะไม่สามารถนำมาใช้ในคลังข้อสอบได้ นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ว่า ถูกต้องอย่างแน่นอนด้วย” ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65 กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ltluk.com

Releated