รมว.ศึกษาธิการ ลงดาบสอบวินัย ผอ.-ครูกล้อนผมนักเรียน

รมว.ศึกษาธิการ ลงดาบสอบวินัย ผอ.-ครูกล้อนผมนักเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้กรรไกรตัดผมนักเรียนกว่า 100 คน ในระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าว่า ยอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ซึ่งวันนี้ สพฐ.ได้รายงานมาแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมีมูลความจริง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพชรบูรณ์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูรายดังกล่าวแล้ว และอยากเน้นย้ำว่า ต่อจากนี้ไปจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอีก โดยเฉพาะวิธีการลงโทษนักเรียนจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม และต้องไม่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอับอาย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

รมว.ศึกษาธิการ ลงดาบสอบวินัย ผอ.-ครูกล้อนผมนักเรียน

“จากกรณีครูกล้อนผมนักเรียนกว่า 100 คน ระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า ถือว่าเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสม ดิฉันเข้าใจเจตนาดีของครูที่ต้องการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ซึ่งครูสามารถลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548 และสิ่งที่สำคัญคือ การลงโทษนั้นต้องเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรงหรือทำให้นักเรียนเกิดความอับอายหรือสูญเสียความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ครูคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่ต้องการให้นักเรียนได้เป็นคนดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเรียนรู้ โดยไม่ใช้อารมณ์จนทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี” น.ส.ตรีนุชกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ltluk.com

แทงบอล

Releated