นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตรีนุช ห่วงเด็กทะเลาะวิวาท สั่ง สอศ.เรียกประชุมวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาเป็นระยะว่า นักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายสถาบัน หลายคู่กรณียกพวกก่อเหตุทะเลาะวิวาทนั้น ตนได้สั่งการไปยัง นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ประสานงานไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัย หรือ สถาบันที่มีปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ให้เข้มงวดเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และขอให้เรียกประชุมวิทยาลัยกลุ่มเสี่ยง จัดทีมเฉพาะกิจดูแลความปลอดภัย มีการกำชับมาตรการป้องกันเหตุ ระงับเหตุ และลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่ไปก่อเหตุ

โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาแห่งใดยังปล่อยปละละเลยก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกัน

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา เพราะตระหนักดีว่าหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัยแล้ว จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งที่ผ่านมา ศธ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” กับ 8 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการทำงานนั้น เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องดูว่าเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของใคร จากนั้นเราจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันที

ทั้งนี้ ศธ.มีศูนย์ MOE SAFETY CENTER ซึ่งผู้ประสบเหตุพบนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือจะไม่มีความปลอดภัยในด้านต่างๆ สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง คือที่ Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือ 0-2126-6565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ltluk.com

UFA Slot

Releated